3 de maio de 2021

QUEN DIXO CA ÁLXEBRA ERA ABURRIDA?

 O alumnado de 2º BACH, usando os coñecementos de matemáticas e programación adquiridos durante o curso, culmina un laboratorio de Álxebra Computacional, mostrando as funcións da libraría creada en python para a resolución de problemas de álxebra.

A Augateca no seu programa ALFIN impulsa, cun enfoque constructivista, a implicación na aprendizaxe por medio de actividades prácticas de resolución de problemas. Un alumnado implicado na inserción plena na sociedade do coñecemento.

Para verificar a eficacia do software creado, compáranse os resultados con CoCalc, a versión web de SageMath, ferramenta creada pola Universidade de Washington como sistema alxebráico computacional.


Ningún comentario:

Publicar un comentario