21 de decembro de 2021

PROGRAMANDO

 Sesión no espacio Maker da Augateca

O alumnado experimenta instrucións para o control de dispositivos electrónicos básicos. A aprendizaxe dunha rutina de traballo que lles conducirá á construción de robots que interactúan coa contorna de maneira autónoma. O pensamento computacional aplicado á resolución de problemas é unha ferramenta esencial na consolidación das competencias básicas. Un espazo para a igualdade na que alumnas e alumnos cooperan crean e constrúen.

Ningún comentario:

Publicar un comentario